Aqiqah & Kambing Guling

Hikmah Disyariatkannya Aqiqah

Menukil penuturan DR. Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya, Tarbiyatul Aulad Fiil Islam, disebutkan antara lain:

  • Aqiqah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah di masa awal ia menghirup udara kehidupan.
  • Aqiqah merupakan suatu penebusan bagi anak dari berbagai macam musibah dan kehancuran, sebagaimana Allah telah menebus Ismail as dengan penyembelihan yang besar.
  • Aqiqah sebagai media untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan syari’at Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
  • Aqiqah memperkuat tali ikatan cinta diantara anggota masyarakat. Sebab mereka akan berkumpul di meja-meja makan dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan anak yang baru.
  • Aqiqah dapat memberikan sumber jaminan sosial baru dengan menerapkan dasar-dasar keadilan sosial dan menghapus gejala kemiskinan di dalam masyarakat.